1. Het Corona-virus (COVID-19)

15 maart 2020

Als zorgverlener is het mijn verantwoordelijkheid om de juiste zorg, ook nu in deze onrustige en onzekere tijd, op peil te houden. De praktijk is daarom, na overleg en advies van collega's en beroepsvereniging VvOCM, voor noodzakelijke hulp gewoon open. Natuurlijk blijven we de actuele berichtgeving van het RIVM/Overheid nauwlettend volgen. De zorg blijven we ook hier in de praktijk continueren maar wel veilig en verantwoord, zonder onnodige risico's te nemen voor ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid. In overleg met de cliënt zal de zorg de komende periode op twee manieren worden aangeboden.

1. De behandeling in de praktijk; waarbij nog steeds een strak hygiëneprotocol zal worden gehanteerd (Rijksoverheid bepalingen)

2. Zorg op afstand; door middel van Video Consult (AVG proof) of telefonische zittingen (Hands-Off behandeling)

Tijdens telefonisch intake bij aanmelding voor een eerste afspraak zal samen met u besproken worden welke vorm van aanpak voor u het meest geschikt is, bij reeds lopende behandelingen zullen de cliënten daar persoonlijk voor benaderd worden en de nodige informatie worden gegeven. Belangrijk is dat we op een verantwoorde manier zoveel mogelijk de behandelingen kunnen laten doorlopen. Ook in deze moeilijke tijd blijft praktijk Oefentherapie Roerade uw zorg op maat leveren. Heeft u nog vragen aangaande therapie in de tijd van Het Corona-virus, neem dan contact op met de praktijk en kunnen we voor u bekijken welke aanpak van zorg bij u het beste aansluit.

30 maart 2020

Vanaf woensdag 1 april 2020, in overleg met de deelnemers van de Parkinson groepen, is besloten dat er de komende weken geen Groepsbehandelingen zijn op de dinsdag- en vrijdagmorgen. Tot nader bericht van het RIVM dan wel de Rijksoverheid is besloten uit veiligheid overweging voor kwetsbare cliënten met een chronische ziekte, de Groepsbehandelingen de komende weken te annuleren. Bij noodzakelijke zorg blijft altijd nog de mogelijkheid om naar andere alternatieve te gaan kijken. Zodra er weer de mogelijkheid is om de Groepsbehandelingen in de praktijk te kunnen geven, zullen de deelnemers hiervan op de hoogte worden gebracht en zal er weer op de dinsdagochtend en vrijdagochtend van 11.30-12.30 uur gestart gaan worden met Blok 2.

   

06 april 2020

In deze Corona-crisistijd is het voor mij als zorgverlener anders werken (Hands-Off) met gepaste afstand en veilige zorg kunnen garanderen en anders online of per telefoon het gesprek met de cliënt aangaan. Dat is voor mij als Psychosomatisch Oefentherapeut even wennen, maar nog steeds goed uitvoerbaar. Met name bij het begeleiden van cliënten met stress-gerelateerde klachten, paniek- en angststoornissen, ademhalingsproblemen, dan wel slaapproblemen (in- en doorslapen of te vroeg wakker worden), kan op dit moment een Video-Consult heel veel helpen en u baat hebben bij de juiste instructies en adviezen. Als u behoefte heeft aan een gesprek dan wel advies aangaande het kunnen starten dan wel blijven continueren van een behandeling, neem gerust contact op met de praktijk en laat u hierover informeren over de mogelijkheden die er zijn. Ook in deze onrustige en onzekere tijd, blijft praktijk Oefentherapie Roerade u zorg bieden op maat. 

01 mei 2020

"Aait Vedan" / Praktijk in Corona tijd

De crisis duurt voort waarbij ik als zorgverlener zie dat ook de fysieke en mentale kwaliteit bij veel mensen achteruit gaat. Dat is erg jammer en vaak onnodig. In deze lange crisistijd is de praktijk niet gesloten omdat de praktijk, conform de richtlijnen van het RIVM, maatregelen heeft genomen volgens het 'Hygiëne-protocol', waaronder persoonlijke bescherming (PBM), handen wassen bij binnenkomst en reinigen van gebruikt materiaal na iedere cliënt en minder 'patiëntenverkeer' in de praktijk door steeds tien minuten tijd tussen elk volgende afspraak in te plannen. Bij noodzakelijke zorg kan er, met speciale maatregelen, afgeweken worden van de Social Distance van 1,5 meter, zodat er een 'normale' behandeling in deze praktijk op een veilige manier kan worden uitgevoerd voor patiënt/cliënt en zorgverlener. Neem bij twijfel altijd even contact op met de praktijk en anders blijven de 'behandelingen op afstand' (telefonische zittingen en Video-consult) nog steeds tot de mogelijkheden. Blijf gezond, Blijf in beweging! 

11 mei 2020

Verantwoord opschalen paramedische zorg in de 1e lijn tijdens de Coronacrisis

Praktijk Oefentherapie Roerade kiest ervoor om veilig en verantwoord te gaan opschalen in de praktijk, met inachtneming van de bepalingen beroepsvereniging VvOCM,  afspraken met VWS en richtlijnen van het RIVM en zullen de volgende stappen uitgevoerd gaan worden binnen het Routeplan de komende drie maanden;

Per 1 Mei

 • Naast de individuele reguliere oefentherapie en Psychosomatische oefentherapie (Hands-Off behandelingen) waarbij de 1,5 meter regel geen enkel probleem geeft, zal nu ook de Hands-On behandelingen worden uitgevoerd waarbij gebruik wordt gemaakt van de voorgeschreven Persoonlijke Bescherming Middelen (PBM).
 • De 'Behandelingen aan huis' bij de cliënt zal weer worden opgestart met eveneens gebruik van Persoonlijke bescherming Middelen als mondkapje, beschermingsbril en handschoenen.

Per 1 Juni

 • Individuele behandelingen die nu per Telefonische zitting, dan wel via Video-Consult plaats vinden, zullen in stappen worden overgezet naar de behandeling in de praktijk. Als de ontwikkelingen positief blijven verlopen, zal de praktijk medio maand juli stoppen met 'behandelen op afstand' (we blijven natuurlijk de ontwikkelingen op de voet volgen).
 • De Groepslessen van Fit & Go 55+! zal in deze maand weer op de 'normale' wijze worden uitgevoerd, de groep komt als geheel weer bij elkaar waarbij natuurlijk de 1,5 meter regel in acht wordt genomen.

Per 1 Juli

 • Medio deze maand zullen 'de behandelingen op afstand'  worden afgesloten en voortgezet in de praktijk (face-to-face behandeling), altijd in samenspraak met de cliënt.
 • Het trainingsprogramma in Groepen voor cliënten met M. Parkinson zullen weer opgestart gaan worden evenals de behandelingen voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken individueel.

Laten we hopen dat deze vorm van verantwoord opschalen binnen Praktijk Oefentherapie Roerade zonder problemen kan gaan verlopen en dat de crisis steeds verder op de achtergrond zal raken,waardoor weer op een veilige en verantwoorde wijze u weer kan vertrouwen op een effectieve behandeling op maat met de kwaliteit die u van mij gewend bent en mag verwachten.

Dank voor uw vertrouwen, ook in deze moeilijke tijd en zie u weer graag terug in de praktijk.

 

 

 

 

 

 

 

 

01 juni 2020

In het kader van de opschaling van de paramedische zorg binnen mijn praktijk, zal woensdag 3 juni de Groepstraining van Fit&Go 55+!, weer van start gaan. Met natuurlijk inachtneming van de RIVM richtlijnen en de reeds lopende Hygiëneprotocol binnen de praktijk, zal op gepaste en verantwoorde afstand van 1,5 meter, weer met het trainingsprogramma worden begonnen. We hebben er weer zin in!

 

 

 

 

 

01 Juli 2020

De herstart van de Groepstraining/behandelingen voor chronisch zieken en kwetsbare ouderen. Het is gelukkig weer mogelijk, met natuurlijk nog steeds inachtneming van het hygiëneprotocol en de verantwoorde 1,5 meter,gaat in de praktijk per 1 juli de groepsprogramma's voor cliënten met M. Parkinson weer van start. Op de dinsdagmorgen en op de vrijdagmorgen van 11.30 - 12.30 uur gaan we met een nieuw programma van start gericht op de verschillende aspecten die van belang zijn voor het effectief kunnen omgaan met het ziektebeeld Parkinson. Volgend jaar zullen er ook gastsprekers worden uitgenodigd in de praktijk, die een specifiek thema zullen aansnijden aangaande het ziektebeeld, welk zowel voor de cliënt als ook voor de mantelzorgers en andere geïnteresseerden, vrij toegankelijk zal zijn.    

 

2. De 4-daagse cursus "Lichaamsbewustzijn als tool voor professionals in de zorg' 

Vrijdag en zaterdag 12, 13, 26 en 27 juni 2020 heb ik de cursus lichaamsbewustzijn, bij 'het Dijkmoment' aan de poort van het Vechtdal, gedaan. Tijdens deze cursus heb ik geleerd hoe je een patiënt/cliënt wegwijs maakt in de wereld van het ervaren van zijn of haar lichaam en leer je ook de taal van je eigen lijf te verstaan. Een effectieve methode voor mij als Psychosomatisch therapeut om op een effectieve manier aan de slag te kunnen gaan met vermoeidheidsklachten, (chronisch) pijn- en/of stressgerelateerde klachten.Het herstellen van de balans, vitaliteit en het totale welbevinden en ook begrijpen waarom dit (nog) niet aanwezig is. Het lichaamsbewustzijn heeft twee dimensies; een bewegingsdimensie en een ervaringsdimensie. Door de aandacht te richten op het ervaren van het levende lijf, wordt iemand zich bewust van zijn eigen unieke reactie- en gedragspatroon. Lichaamsbewustzijn is noodzakelijk om je eigen behoeftes en je eigen grenzen te ervaren. Aangesloten op jezelf ervaar je verbinding, vitaliteit en (levens)energie.Kortom; een goed lichaamsbewustzijn is de basis voor het totale welbevinden van de mens! Lekker in je Lijf, krachtig in het leven!

Een zeer boeiende cursus gegeven door twee inspirerende docenten Karin en Hilda. Een zeer waardevolle aanvulling om mijn behandelingen als psychosomatische therapeut en slaaptherapeut.

Hoe bewust ben jij van jouw lichaam?     

 

3. Platform Kanjers uit Twente

Donderdag 27 februari mag ik een lezing geven over slaap in het algemeen en slaap bij kanker in het bijzonder.

De titel van de presentatie is "Slaap Zacht, Hard Nodig".

Locatie: Sporthal De Mossendam

Tijd: 10.00-12.00 uur

4. Pedicure opleiding PediRoda

Dit jaar ben ik gevraagd om drie workshops te verzorgen voor opleidingsinstituut voor voetverzorging PediRoda. De workshop "De werkhouding in de pedicurepraktijk" wordt gegeven in Apeldoorn, Almelo en Zwolle. Voor de juiste data zie rubriek "Projecten" op deze website.

 

.

 

 

 

5. Opleiding tot Leefstijlcoach

In het studiejaar 2020 Saxion Enschede, ben ik gevraagd als werkvelddeskundige les te gaan geven bij de opleiding tot Leefstijlcoach. Als slaapoefentherapeut zal ik daarbij de module Advies & Begeleiding Slaap gaan geven binnen de faculteit Fysiotherapie. Naast de module 'Slaap', zullen ook thema's als o.a. coaching en samenwerking, positieve gezondheid en voeding, aangeboden gaan worden. De opleiding start op dinsdag 11 februari. Op dinsdag 10 maart en 7 april verzorg ik de module Slaap.    

Thema's die in de module "Slaap' besproken gaan worden zullen o.a. zijn:  Wat is een goede slaap? Wat is een gezond slaapritme? Welke klachten kun je krijgen als je niet goed slaapt. Welke verschillen zijn er tussen volwassenen en kinderen? Helpen slaapmedicijnen? Hoe kan je als zorgverlener cliënten begeleiden naar een betere slaapkwaliteit. Een mooie kans om het onderwerp slaap in zijn algemeenheid en de slaapoefentherapie in het bijzonder verder te kunnen ontwikkelen en bekendheid aan te kunnen geven.  

 

6. INLOOPSPREEKUUR

OEFENTHERAPIE & PODOTHERAPIE

Op maandagmiddag vindt ook dit jaar weer een inloopspreekuur plaats in deze praktijk. Van 16.00 – 17.00 uur bent u in de gelegenheid om vragen voor te leggen aan de podotherapeut van Podotherapie praktijk Wender ( Medisch Centrum “De Oliphant”).

Om de twee maanden vindt er in deze praktijk een inloopspreekuur plaats waarbij podotherapeuten Judith Pierik & Dorien Kormelink aanwezig zullen zijn. In het inloopspreekuur kunt u vragen voorleggen aangaande problemen met uw voeten en /of eventueel lichamelijke klachten welk veroorzaakt kunnen worden door een verkeerde voetopbouw. Problemen vanuit de voeten kunnen klachten geven rondom gewrichten, rug en schoudergordel en kunnen zelfs hoofdpijnklachten veroorzaken.

De klacht zal door mij en de podotherapeut worden beoordeeld en onderzocht en vervolgens advies over worden gegeven.

Heeft u interesse voor deelname aan het inloopspreekuur, neemt u dan contact op met een van beide praktijken voor meer informatie en/of een afspraak voor het eerst volgende inloopspreekuur.

Met de voeten in goede conditie, een verantwoorde houding en een gezond bewegingspatroon!

De agenda voor 2020:

 • maandag 30 maart
 • maandag 20 april
 • maandag 8 juni
 • maandag 7 september
 • maandag 16 november

7. Airconditioning in de praktijk

Om de individuele behandelingen dan wel de groepstrainingen prettig en ontspannen te kunnen laten verlopen, is er ook bij praktijk Oefentherapie Roerade zorg voor een goede ambiance en het juiste binnenklimaat.Ook tijdens de warme zomerdagen is het goed behandelen/trainen in de praktijk, vanwege de juiste luchtkwaliteit en temperatuur in de behandelruimte door aanwezigheid van airconditioning en andere faciliteiten die zorg dragen voor een prettige en ontspannen behandelomgeving.