1. Praktijk Oefentherapie Roerade 35 jaar

A. Op 1 juli bestaat de praktijk 35 jaar. In afwachting van de Corona maatregelen, zullen er tijdens dit jubileum jaar enkele feestelijke activiteiten worden uitgevoerd. De komende maanden zullen er activiteiten worden vermeld op deze website en meer informatie worden gegeven hoe het jubileumjaar een feestelijke glans gaat krijgen. Het jaar is begonnen met de introductie van het Jubileumlogo van de praktijk, ontworpen door Marleen ter Weele. Zij heeft de Design Academy gedaan te Eindhoven en heeft ook de standaard logo (2007) van de praktijk ontworpen.

B. Tijdens de jubileumweek hebben er verschillende feestelijke activiteiten binnen en buiten  de praktijk plaats gevonden. Zo hebben alle cliënten van deze praktijk het nieuwe informatiekaartje ontvangen, met alle recente informatie aangaande de mogelijke behandelinterventies en activiteiten binnen & buiten de praktijk. Daarnaast ontvangt iedereen dit jaar een jubileumpen in koraalrood (35 jaar). De groepen binnen de praktijk hebben tevens een praktijktas ontvangen, evenals enkele cliënten die trouw aan de praktijk zijn. Tot slot heeft er op zaterdag 10 juli 2021 een feestelijke lunch plaats gevonden bij restaurant 't Hoogspel voor de z.g.n. 'Ambassadeurs' van de praktijk, cliënten die extra in het zonnetje zijn gezet voor hun inzet en loyaliteit in de afgelopen jaren. Zij ontvingen naast de aangeboden lunch welk omlijst werd door een presentatie van dhr. J. Hendriks aangaande zijn onderzoek waar hij op is gepromoveerd, naar vroegtijdige diagnostisering en behandeling van artrose, tevens een praktijktas met een handdoek. Ik heb erg genoten van deze weken en we gaan met dezelfde inzet en kwaliteit nog jaren verder. Op naar de 40 jaar! 

    

 

2. Het Corona-virus (COVID-19)

15 maart 2020

Als zorgverlener is het mijn verantwoordelijkheid om de juiste zorg, ook nu in deze onrustige en onzekere tijd, op peil te houden. De praktijk is daarom, na overleg en advies van collega's en beroepsvereniging VvOCM, voor noodzakelijke hulp gewoon open. Natuurlijk blijven we de actuele berichtgeving van het RIVM/Overheid nauwlettend volgen. De zorg blijven we ook hier in de praktijk continueren maar wel veilig en verantwoord, zonder onnodige risico's te nemen voor ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid. In overleg met de cliënt zal de zorg de komende periode op twee manieren worden aangeboden.

1. De behandeling in de praktijk; waarbij nog steeds een strak hygiëneprotocol zal worden gehanteerd (Rijksoverheid bepalingen)

2. Zorg op afstand; door middel van Video Consult (AVG proof) of telefonische zittingen (Hands-Off behandeling)

Tijdens telefonisch intake bij aanmelding voor een eerste afspraak zal samen met u besproken worden welke vorm van aanpak voor u het meest geschikt is, bij reeds lopende behandelingen zullen de cliënten daar persoonlijk voor benaderd worden en de nodige informatie worden gegeven. Belangrijk is dat we op een verantwoorde manier zoveel mogelijk de behandelingen kunnen laten doorlopen. Ook in deze moeilijke tijd blijft praktijk Oefentherapie Roerade uw zorg op maat leveren. Heeft u nog vragen aangaande therapie in de tijd van Het Corona-virus, neem dan contact op met de praktijk en kunnen we voor u bekijken welke aanpak van zorg bij u het beste aansluit.

30 maart 2020

Vanaf woensdag 1 april 2020, in overleg met de deelnemers van de Parkinson groepen, is besloten dat er de komende weken geen Groepsbehandelingen zijn op de dinsdag- en vrijdagmorgen. Tot nader bericht van het RIVM dan wel de Rijksoverheid is besloten uit veiligheid overweging voor kwetsbare cliënten met een chronische ziekte, de Groepsbehandelingen de komende weken te annuleren. Bij noodzakelijke zorg blijft altijd nog de mogelijkheid om naar andere alternatieve te gaan kijken. Zodra er weer de mogelijkheid is om de Groepsbehandelingen in de praktijk te kunnen geven, zullen de deelnemers hiervan op de hoogte worden gebracht en zal er weer op de dinsdagochtend en vrijdagochtend van 11.30-12.30 uur gestart gaan worden met Blok 2.

   

06 april 2020

In deze Corona-crisistijd is het voor mij als zorgverlener anders werken (Hands-Off) met gepaste afstand en veilige zorg kunnen garanderen en anders online of per telefoon het gesprek met de cliënt aangaan. Dat is voor mij als Psychosomatisch Oefentherapeut even wennen, maar nog steeds goed uitvoerbaar. Met name bij het begeleiden van cliënten met stress-gerelateerde klachten, paniek- en angststoornissen, ademhalingsproblemen, dan wel slaapproblemen (in- en doorslapen of te vroeg wakker worden), kan op dit moment een Video-Consult heel veel helpen en u baat hebben bij de juiste instructies en adviezen. Als u behoefte heeft aan een gesprek dan wel advies aangaande het kunnen starten dan wel blijven continueren van een behandeling, neem gerust contact op met de praktijk en laat u hierover informeren over de mogelijkheden die er zijn. Ook in deze onrustige en onzekere tijd, blijft praktijk Oefentherapie Roerade u zorg bieden op maat. 

01 mei 2020

"Aait Vedan" / Praktijk in Corona tijd

De crisis duurt voort waarbij ik als zorgverlener zie dat ook de fysieke en mentale kwaliteit bij veel mensen achteruit gaat. Dat is erg jammer en vaak onnodig. In deze lange crisistijd is de praktijk niet gesloten omdat de praktijk, conform de richtlijnen van het RIVM, maatregelen heeft genomen volgens het 'Hygiëne-protocol', waaronder persoonlijke bescherming (PBM), handen wassen bij binnenkomst en reinigen van gebruikt materiaal na iedere cliënt en minder 'patiëntenverkeer' in de praktijk door steeds tien minuten tijd tussen elk volgende afspraak in te plannen. Bij noodzakelijke zorg kan er, met speciale maatregelen, afgeweken worden van de Social Distance van 1,5 meter, zodat er een 'normale' behandeling in deze praktijk op een veilige manier kan worden uitgevoerd voor patiënt/cliënt en zorgverlener. Neem bij twijfel altijd even contact op met de praktijk en anders blijven de 'behandelingen op afstand' (telefonische zittingen en Video-consult) nog steeds tot de mogelijkheden. Blijf gezond, Blijf in beweging! 

11 mei 2020

Verantwoord opschalen paramedische zorg in de 1e lijn tijdens de Coronacrisis

Praktijk Oefentherapie Roerade kiest ervoor om veilig en verantwoord te gaan opschalen in de praktijk, met inachtneming van de bepalingen beroepsvereniging VvOCM,  afspraken met VWS en richtlijnen van het RIVM en zullen de volgende stappen uitgevoerd gaan worden binnen het Routeplan de komende drie maanden;

Per 1 Mei

 • Naast de individuele reguliere oefentherapie en Psychosomatische oefentherapie (Hands-Off behandelingen) waarbij de 1,5 meter regel geen enkel probleem geeft, zal nu ook de Hands-On behandelingen worden uitgevoerd waarbij gebruik wordt gemaakt van de voorgeschreven Persoonlijke Bescherming Middelen (PBM).
 • De 'Behandelingen aan huis' bij de cliënt zal weer worden opgestart met eveneens gebruik van Persoonlijke bescherming Middelen als mondkapje, beschermingsbril en handschoenen.

Per 1 Juni

 • Individuele behandelingen die nu per Telefonische zitting, dan wel via Video-Consult plaats vinden, zullen in stappen worden overgezet naar de behandeling in de praktijk. Als de ontwikkelingen positief blijven verlopen, zal de praktijk medio maand juli stoppen met 'behandelen op afstand' (we blijven natuurlijk de ontwikkelingen op de voet volgen).
 • De Groepslessen van Fit & Go 55+! zal in deze maand weer op de 'normale' wijze worden uitgevoerd, de groep komt als geheel weer bij elkaar waarbij natuurlijk de 1,5 meter regel in acht wordt genomen.

Per 1 Juli

 • Medio deze maand zullen 'de behandelingen op afstand'  worden afgesloten en voortgezet in de praktijk (face-to-face behandeling), altijd in samenspraak met de cliënt.
 • Het trainingsprogramma in Groepen voor cliënten met M. Parkinson zullen weer opgestart gaan worden evenals de behandelingen voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken individueel.

Laten we hopen dat deze vorm van verantwoord opschalen binnen Praktijk Oefentherapie Roerade zonder problemen kan gaan verlopen en dat de crisis steeds verder op de achtergrond zal raken,waardoor weer op een veilige en verantwoorde wijze u weer kan vertrouwen op een effectieve behandeling op maat met de kwaliteit die u van mij gewend bent en mag verwachten.

Dank voor uw vertrouwen, ook in deze moeilijke tijd en zie u weer graag terug in de praktijk.

 

 

 

 

 

 

 

 

01 juni 2020

In het kader van de opschaling van de paramedische zorg binnen mijn praktijk, zal woensdag 3 juni de Groepstraining van Fit&Go 55+!, weer van start gaan. Met natuurlijk inachtneming van de RIVM richtlijnen en de reeds lopende Hygiëneprotocol binnen de praktijk, zal op gepaste en verantwoorde afstand van 1,5 meter, weer met het trainingsprogramma worden begonnen. We hebben er weer zin in!

 

 

 

 

 

01 Juli 2020

De herstart van de Groepstraining/behandelingen voor chronisch zieken en kwetsbare ouderen. Het is gelukkig weer mogelijk, met natuurlijk nog steeds inachtneming van het hygiëneprotocol en de verantwoorde 1,5 meter, gaat in de praktijk per 1 juli de groepsprogramma's voor cliënten met M. Parkinson weer van start. Op de dinsdagmorgen en op de vrijdagmorgen van 11.30 -

 12.30 uur gaan we met een nieuw programma van start gericht op de verschillende aspecten die van belang zijn voor het effectief kunnen omgaan met het ziektebeeld Parkinson. Volgend jaar zullen er ook gastsprekers worden uitgenodigd in de praktijk, die een specifiek thema zullen aansnijden aangaande het ziektebeeld, welk zowel voor de cliënt als ook voor de mantelzorgers en andere geïnteresseerden, vrij toegankelijk zal zijn. 

 

15 Oktober 2020  

Tijdens een landelijke persconferentie van minister-president Mark Rutte en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge, zijn er nieuwe aangescherpte maatregelen afgekondigd om het aantal contactmomenten terug te dringen. Dit is nodig om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze aangescherpte regels gelden natuurlijk ook voor Praktijk Oefentherapie Roerade en is vanaf vandaag het dragen van een mondkapje verplicht in de gemeenschappelijke hal en wachtkamer van de praktijk. Ik zelf draag tijdens de behandeling een mondkapje zodra de 1.5 meter niet gegarandeerd kan worden en u draagt het mondkapje tijdens de

behandeling tenzij het een te grote beperking kan geven in de uitvoering van de behandeling. verder blijft het hygiëneprotocol bij binnenkomst van kracht; geen handen schudden, gebruik van eigen badhanddoek voor onderzoek en behandeling, hoest en nies in elleboog, bij griep of luchtwegklachten thuis blijven en kan eventueel de behandeling worden voortgezet door middel van telefonisch-  of via video consult, kom op de afgesproken tijd en graag zoveel mogelijk alleen naar de afspraak. Uw veiligheid staat voorop en we blijven zorg op maat bieden. Ik sta voor u klaar, ook in Corona-tijd! 

 

 

5 november 2020

Vanaf woensdagavond 4 november 22.00 uur zijn er nieuwe maatregelen aangescherpt door het RIVM/Overheid in de strijd tegen het Corona virus. Dat betekent concreet voor de praktijkvoering dat ik enkele extra maatregelen heb uitgevoerd, naar met name de 

groepsbehandelingen en bij de behandelingen van kwetsbare cliënten. Vanaf 4 november worden de groepsbehandelingen per twee cliënten per half uur uitgevoerd, zowel voor de groepsbehandelingen bij cliënten met M. Parkinson als bij het trainingsprogramma Fit & Go 55+. Op deze wijze houden we het veilig en verantwoord en kunnen we toch zoveel mogelijk de lijn van het trainingsprogramma aanhouden en blijft de mate van beweeglijkheid en conditie op niveau. Verder blijven natuurlijk de eerder aangegeven Covid-19 richtlijnen van kracht, t.w.;

 • Gebruik van een mondkapje in de wachtkamer
 • Houd 1,5 meter afstand tot de therapeut (bij Hands-on behandelingen dragen cliënt en therapeut een mondkapje)
 • Geen handen schudden
 • Gebruik een eigen badhanddoek voor onderzoek en behandeling
 • Hoest en nies in je elleboog
 • Bij griep of luchtwegklachten; geen toegang
 • Kom op de afgesproken tijd (om zo weinig mogelijk 'kruisverkeer' in de praktijk te krijgen is er tussen elke behandeling 10 minuten gereserveerd) 
 • Kom zoveel mogelijk alleen naar de praktijk
 • Indien mogelijk worden behandelingen ook nog steeds telefonisch of via Videoconsult gegeven
 • Voor de duidelijkheid: de Oefentherapeuten behoren niet tot de contactberoepen. Wij zijn zorgverleners.  

Praktijk Oefentherapie Roerade staat nog steeds voor u klaar. Ook in Corona-tijd, juist nu!

 

1 december 2020

Het gebruik van een mondkapje is verplicht vanaf dinsdag 1 december 2020.

Zorgverleners zoals huisartsen en paramedici zijn uitgezonderd van de mondkapjesplicht. De beroepsvereniging VVOCM adviseert dringend om wel een mondkapje te dragen, zowel oefentherapeut als de cliënt. Patiënten die vanwege een beperking of (chronische) ziekte geen mondkapje kunnen dragen, hoeven geen mondkapje op. Eveneens de cliënten die daarvan ernstig ontregeld raken. In de praktijk zal ik als zorgverlener gebruik maken van een chirurgisch mondmasker type IIR, goede handhygiëne en bij Hands-off behandeling de 1.5 meter handhaven. Tijdens de groepsbehandelingen blijft het dragen van een mondkapje voor zowel de cliënt als voor de therapeut van kracht. Bij de groepsbehandeling M. Parkinson blijft de maatregel van kracht dat het om groepjes gaat van twee personen per les en bij het trainingsprogramma Fit & Go 55+! zijn het twee groepen van vier personen. 

Hou vol en blijf gezond! 

 

14 december 2020

DE PRAKTIJK BLIJFT OPEN!

Vanavond heeft vanuit 'Het torentje' de Minister President dhr. Mark Rutte strengere maatregelen afgekondigd. Een strengere Lockdown waarbij hij een tweedeling maakt tussen de medische- en niet-medische contactberoepen. Oefentherapeuten en fysiotherapeuten vallen onder de zgn. 'zorggroepen' en zijn zorgverleners. De praktijk kan dus ook onder deze omstandigheden open blijven en uw behandeling verzorgen met natuurlijk inachtneming van de RIVM hygiëneprotocollen en u als cliënt hiermee veilig en verantwoord in de praktijk ontvangen. Effectieve zorg op maat, juist nu! 

 

24 mei 2021

De deelnemers aan de groepslessen komen weer bij elkaar! 

Na een lange periode van maanden in opgesplitste vorm training geven en groepsbehandelingen uitvoeren in kleine formatie, is het nu eindelijk het moment daar dat we weer als groep in zijn geheel aan de slag kunnen gaan. Vanaf 1 juni gaan we weer starten met de Parkinsongroepen op de dinsdag- en vrijdagmorgen van 11.30 - 12.30 uur en op de woensdagmiddag van 13.30 - 14.30 uur de Fit & Go 55 plus Groep. In dit jubileumjaar voor de praktijk starten we met een verrassing voor de deelnemers en kijk ik uit naar de gezelligheid en het weer actief samen aan de slag kunnen gaan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 Juni 2021   

Eindelijk weer vrij ademen! Sinds zaterdag 26 juni heeft de regering en het RIVM weer een versoepeling doorgevoerd waarbij o.a. is aangegeven dat het dragen van een mondkapje binnen niet meer verplicht is zolang de 1.5 meter kan worden gewaarborgd. Dat betekent voor de praktijk dat u zowel in de wachtkamer als in de behandelruimte geen mondkapje meer hoeft te dragen, tenzij u zich daar wel beter bij voelt en daarin een eigen keuze wilt blijven maken. Verder blijft de praktijk zich houden aan de RIVM regels aangaande persoonlijke hygiëne en geven we elkaar nog steeds niet de hand. Maar u bent wel van harte welkom zonder mondkapje. Graag tot ziens.

     

25 september 2021

Dag 1,5 meter

Eind september heeft wederom een nieuwe versoepeling plaats gevonden, waarbij er weer verschillende bepalingen geschrapt zijn en er nog meer bewegingsvrijheid mogelijk wordt gemaakt.

Natuurlijk heeft u geen QR-code nodig om bij praktijk Oefentherapie Roerade binnen te komen, wel blijven enkele RIVM regels van kracht waaronder het opfrissen van uw handen zodra u de praktijk binnen komt en bij twijfels over uw verkoudheid, even vooraf contact opnemen. Het is geheel aan u in hoeverre u nog een mondkapje wilt dragen tijdens de behandeling. Verder bent u van harte welkom en kunnen de hands-off en de hands-on behandelingen weer volledig zonder restricties worden uitgevoerd. Graag tot ziens.

06 november 2021

en weer terug van weggeweest; het mondkapje!

Per zaterdag 6 november zijn er weer nieuwe maatregelen. Naast de gebruikelijke handelingen bij binnenkomst, als het reinigen van uw handen en het zoveel mogelijk hanteren van de 1.5 meter regel, is nu ook het mondkapje in openbare ruimtes verplicht.

Zowel bij binnenkomst in de wachtkamer als tijdens de behandeling zal het mondkapje zoveel mogelijk worden gedragen. Tijdens intensieve training momenten in de praktijk, groepslessen en bij specifieke ademtherapie interventies, zal gevraagd worden om het mondkapje af te doen, tenzij u er zelf voor kiest om ook tijdens deze behandelingen het mondkapje te blijven dragen.

Zodra u verkouden bent maar geen koorts heeft, dan wel andere symptomen behorende bij het Corona virus, kunt u, bij het dragen van het mondkapje, gewoon de therapie blijven volgen. Moet u nog getest worden, dan wel wachtende op de uitslag, dan natuurlijk niet. Hierbij volgen we de laatste RIVM richtlijnen. Blijf gezond en ook tijdens deze crisis bent u altijd welkom.

3. Pedicure opleiding PediRoda

Dit jaar ben ik gevraagd om drie workshops te verzorgen voor opleidingsinstituut voor voetverzorging PediRoda. De workshop "De werkhouding in de pedicurepraktijk" wordt gegeven in Apeldoorn, Almelo en Zwolle. Voor de juiste data zie rubriek "Projecten" op deze website.

 

.

 

 

 

4. Opleiding tot Leefstijlcoach (Gli)

In het studiejaar 2020 Saxion Enschede, ben ik gevraagd als werkvelddeskundige les te gaan geven bij de opleiding tot Leefstijlcoach. Als slaapoefentherapeut zal ik daarbij de module Advies & Begeleiding Slaap gaan geven binnen de faculteit Fysiotherapie. Naast de module 'Slaap', zullen ook thema's als o.a. coaching en samenwerking, positieve gezondheid en voeding, aangeboden gaan worden. De opleiding start op dinsdag 16 februari 2021. Op dinsdag 2 maart en 20 april verzorg ik de module Slaap.    

Thema's die in de module "Slaap' besproken gaan worden zullen o.a. zijn:  Wat is een goede slaap? Wat is een gezond slaapritme? Welke klachten kun je krijgen als je niet goed slaapt. Welke verschillen zijn er tussen volwassenen en kinderen? Helpen slaapmedicijnen? Hoe kan je als zorgverlener cliënten begeleiden naar een betere slaapkwaliteit. Een mooie kans om het onderwerp slaap in zijn algemeenheid en de slaapoefentherapie in het bijzonder verder te kunnen ontwikkelen en bekendheid aan te kunnen geven.  

 

5. INLOOPSPREEKUUR

OEFENTHERAPIE & PODOTHERAPIE

Op maandagmiddag vindt ook dit jaar weer een inloopspreekuur plaats in deze praktijk. Van 16.00 – 17.00 uur bent u in de gelegenheid om vragen voor te leggen aan de podotherapeut van Podotherapie praktijk Wender ( Medisch Centrum “De Oliphant”).

Om de twee maanden vindt er in deze praktijk een inloopspreekuur plaats waarbij podotherapeuten Judith Pierik & Dorien Kormelink aanwezig zullen zijn. In het inloopspreekuur kunt u vragen voorleggen aangaande problemen met uw voeten en /of eventueel lichamelijke klachten welk veroorzaakt kunnen worden door een verkeerde voetopbouw. Problemen vanuit de voeten kunnen klachten geven rondom gewrichten, rug en schoudergordel en kunnen zelfs hoofdpijnklachten veroorzaken.

De klacht zal door mij en de podotherapeut worden beoordeeld en onderzocht en vervolgens advies over worden gegeven.

Heeft u interesse voor deelname aan het inloopspreekuur, neemt u dan contact op met een van beide praktijken voor meer informatie en/of een afspraak voor het eerst volgende inloopspreekuur.

Met de voeten in goede conditie, een verantwoorde houding en een gezond bewegingspatroon!

De agenda voor 2021:

 • maandag 29 maart
 • maandag 19 april
 • maandag 7 juni
 • maandag 6 september
 • maandag 15 november

6. Airconditioning & Screens in de praktijk

Om de individuele behandelingen dan wel de groepstrainingen prettig en ontspannen te kunnen laten verlopen, is er ook bij praktijk Oefentherapie Roerade zorg voor een goede ambiance en het juiste binnen klimaat. Ook tijdens de warme zomerdagen is het goed behandelen/trainen in de praktijk, vanwege de juiste luchtkwaliteit en temperatuur in de behandelruimte door aanwezigheid van airconditioning en andere faciliteiten die zorg dragen voor een prettige en ontspannen behandelomgeving.

 

 

 

 

 

 

 

 

Naast de airconditioning in de behandelruimte, heeft de praktijk dit jaar ook gekozen voor screens voor de behandelruimte, maar ook voor de wachtkamer en bij de deur van de praktijk. Zo is de temperatuur niet alleen aangenaam in de behandelruimte, maar ook in het halletje en wachtkamer. Zo kan de behandeling in een aangename omgeving worden opgestart. Zonnig van buiten en aangenaam van binnen en zo kunnen we niet alleen het hoofd koel houden.      

7. Een nieuwe behandelbank

Nieuw materiaal in het huidige jubileumjaar, waarbij gekozen is voor een nieuwe Gymna behandelbank. Deze nieuwe aanschaf geeft mij de mogelijkheid om verschillende behandelinterventies te kunnen uitvoeren gericht op het gemak van de cliënt en de behandelaar. Tevens is er gekozen voor nieuw oefenmateriaal en ondersteunende knierollen.

Een aanwinst voor de praktijk die zeker ook de kwaliteit van behandelen ten goede komt.

 

8. De nieuwe Praktijk informatie-kaart met bijbehorende pen

Tijdens dit jubileumjaar een nieuwe Informatie-Kaart met alle belangrijke aspecten wat betreft de praktijk, handig op een rijtje gezet. Naast deze handige kaart, krijgt u er tevens een pen bij van de praktijk, natuurlijk in Koraal rood, immers de kleur van dit jubileumjaar van de praktijk. Interesse? Laat u informeren en ik ontvang u graag in de praktijk. Tot ziens! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 100 jaar opleiding Oefentherapie versus 35 jaar praktijk.

In dit jubileumjaar bestaat de opleiding Oefentherapie Mensendieck tevens 100 jaar. In 1921 startte de allereerste opleiding Oefentherapie Mensendieck in Amsterdam. Als oefentherapeut ben ik natuurlijk trots dat na dato, nog steeds studenten worden opgeleid tot Oefentherapeut. In 2021 zal in elke editie van het Nederlands Tijdschrift voor oefentherapeuten een specialisme en een aandachtsgebied binnen de oefentherapie in de belangstelling staan. Vaste items zijn interviews met onze leden en een patiënt die een oefentherapeutische behandeling volgde. Tijdens de tweede editie, juni, van dit jaar, had ik de eer om geïnterviewd te worden aangaande mijn specialisatie de Psychosomatische Oefentherapie. Zie hier onder het interview en het platform psychosomatiek waar mijn praktijk aan verbonden is.      

10. Het Slaapsymposium

Zaterdag 11 september 2021 heb ik deelgenomen aan Het Slaapsymposium "Slaap in de eerste lijn". Een boeiende dag met inspirerende sprekers over het belangrijke onderwerp slaap. Zoals het gebruik en testen van Melatonine, slaap en stress met behandelinterventies, gebruik van slaapmedicatie, slaap en school en ploegendiensten. Tevens interessante stands bezocht tijdens het symposium zoals bij de vereniging van slaapapneu en behandeling met CPAP, RLS behandeling en gebruik van de slaaprobot of Somnoblue bril (filtert het blauwe kunstlicht) om sneller tot rust te kunnen komen na een dag- of nachtdienst. Over slaap valt veel te vertellen en heeft u dan ook behoefte om meer informatie te ontvangen over uw slaapgedrag dan wel die van uw kind, neem dan geheel vrijblijvend contact op met de praktijk.

Goed slapen is een basis behoefte.