Oefentherapie Mensendieck

Pijnklachten aan spieren en gewrichten ontstaan vaak door een verkeerde houding of door belastende bewegingen eventueel in combinatie met een lichamelijke aandoening. Bij oefentherapie Roerade leert u zelf uw klachten te verhelpen en te voorkomen. Klachten die voortkomen uit neurologische of orthopedische aandoeningen, reumatische pijn aan spieren en gewrichten, stoornissen in de ademhaling of de bloedsomloop, stressklachten, hoofdpijn, pijn aan het bekken, rug, nek en schouders en overbelasting klachten. Oefentherapie is ook gericht voor risicogroepen. Hierbij gaat het om mensen met een verhoogde kans op problemen aan het bewegingsapparaat. Zwangere vrouwen en opgroeiende kinderen met houdingsafwijkingen. Maar ook volwassenen die zware fysieke arbeid verrichten of vaak dezelfde bewegingen uitvoeren. Denk daarbij aan bouwvakkers, chauffeurs, verpleegkundige of beeldschermwerkers.

De kracht van oefentherapie Roerade is dat u herhaling van klachten leert voorkomen. Samen met de therapeut heeft u uw houdings- en bewegingsgewoonten vastgesteld. Oefeningen, die u ook thuis doet, zorgen ervoor dat u uw lichaam leert kennen en begrijpen en dat uw houding verbetert. Uiteindelijk krijgt u weer de regie terug over het eigen lichaam en bent u steeds beter instaat om zelf te zien, te voelen en te oordelen of uw houding en beweging juist zijn. U past het geleerde toe in het dagelijks leven en dit voorkomt dat klachten terugkeren.

Pijn als gevolg van overbelasting of verkeerde gewoonten is vervelend. Daarom is het belangrijk de basis van het probleem aan te pakken. Oefentherapie Roerade kijkt verder dan de klacht en doet meer dan symptoombestrijding. De therapie gaat naar de bron van de klacht, pakt samen met u de oorzaak aan.

DTO staat voor Directe Toegankelijkheid Oefentherapie

U meldt zich, zonder verwijzing aan bij Praktijk Oefentherapie Roerade.

Er wordt een screening uitgevoerd. Deze screening duurt 10-15 minuten en heeft als doel om te bepalen of er een voorlopige indicatie voor oefentherapie is.

Op grond van de screening wordt duidelijk of de oefentherapie in uw geval ook inderdaad de aangewezen behandeling is

Praktijk Oefentherapie Roerade vindt het belangrijk om zich continue vakinhoudelijk te ontwikkelen.
Eén van de speerpunten van de praktijk is hierbij de samenwerking met andere disciplines en/ of collega oefentherapeuten.