1. Workshop Pediroda

Vanaf maart 2017 verzorg ik twee maal per jaar in voor- en najaar op drie locaties  Almelo, Apeldoorn en Zwolle, van Pediroda, Opleidingsinstituut voor voetverzorging, de workshop “De werkhouding in de Pedicurepraktijk”. Een programma van drie uur waarvan een theorie- en praktijkdeel. Het doel van deze workshop is dat de deelnemers aan het eind van de avond naar huis gaan met informatie die zij direct de volgende dag in hun praktijkvoering kunnen implementeren. Het doel is om met minder spierspanning en energie verlies een betere werkhouding te kunnen uitvoeren waarbij sprake is van een juiste balans tussen draaglast en draagkracht. De deelnemer gaat meer inzicht krijgen in een goed evenwicht tussen mentale- en fysieke belasting en vanuit een gecorrigeerde (werk)houding meer vitaliteit in zijn/haar werk kan genereren. 

Data 2020:

  • Almelo: 4 juni en 1 oktober
  • Apeldoorn: 8 oktober
  • Zwolle: 8 juni en 28 september

 

2. Module Slaap Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI)

In februari 2020 is er een nieuwe opleiding gestart op het Saxion te Enschede, nl. De verkorte scholing tot leefstijlcoach voor fysiotherapeuten (Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI)).

De Leefstijlcoach is een nog vrij nieuw beroep. Een van de kenmerken van de aanpak van een leefstijlcoach is dat hij coachen als grondslag heeft voor zijn aanpak. Ze fungeren als gids voor iedereen die zijn dagelijkse gewoontes wil veranderen om zich goed te (blijven) voelen.   

Een specialisatie voor de paramedische zorgverlener waarbij de zgn. BRAVO ’s worden besproken met zijn/haar cliënt die specifiek een hulpvraag heeft ter verbetering/ verandering van de leefstijl. Onderwerpen als Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding en Ontspanning komen aan de orde. Als werkvelddeskundige neem ik de Module ‘Slaap’ voor mijn rekening binnen deze opleiding. 

Op dinsdag 12 mei is de eerste editie van deze opleiding afgesloten met een toetsing dag en zal de volgende editie in september 2020 gaan starten.

De eerst volgende start van een nieuwe cursusreeks is waarschijnlijk vanaf februari 2021 Saxion Enschede.

 

3. Netwerken SlaapSlim en Slaapoefentherapie

Praktijk Oefentherapie Roerade is aangesloten bij twee slaapnetwerken SlaapSlim en Slaapoefentherapie. Regelmatig zijn er nascholing- en terugkomdagen om de laatste ontwikkelingen aangaande de behandeling van slaapproblematiek te kunnen blijven volgen. In september heeft Slaapslim een actie met de Titel 'Slaaptember' om meer aandacht te vragen voor de slaapproblematiek bij jongeren en volwassenen en op 14 maart 2020 heb ik een nascholing gevolgd bij het netwerk Slaapoefentherapie. Op 21 november 2020 volgt nog een Slaapsymposium waarbij de laatste kennis en inzichten rondom slaap tekort en slaaproblematiek in het bijzonder, naar voren zal komen. De samenwerking met huisartsen, specialisten (Somnologen/neurologen) en Slaapcentra zijn hierbij natuurlijk van groot belang.