Afspraken

Declaraties 

De meeste declaraties worden rechtstreeks gedaan bij de zorgverzekeraar. 

Verzekerden, die boven het aantal behandelingen, welke vergoed worden door uw aanvullende verzekering uitkomen, ontvangen een nota tenzij uw zorgverzekeraar het incasso risico op zich heeft genomen. Dan ontvangt u een nota van uw zorgverzekeraar. 

Nota’s worden aan het eind van de maand opgemaakt én er bestaat de mogelijk dat deze digitaal worden verstuurd.

Afspraak afzeggen

Wanneer u een afspraak heeft, dan gelieve u op het afgesproken tijdstip aanwezig te zijn. Mocht u, om wat voor een reden dan ook, niet in staat zijn de gemaakte afspraak na te komen dan dient u dit minimaal 24 uur van te voren telefonisch of eventueel ook via de mail door te geven.

Afspraken die niet of binnen 24 uur voor de afspraak worden afgezegd, worden in rekening gebracht tegen het normale reguliere Oefentherapie tarief. Voor 2024 bedraagt dit tarief € 47,50.

Dit tarief kan niet gedeclareerd worden bij uw zorgverzekeraar en komt dus voor uw eigen rekening.

Afsluiting therapie met controle afspraken

Na elke reguliere behandelperiode biedt praktijk Oefentherapie Roerade u de mogelijkheid aan om bij afsluiting van de therapie, gebruik te kunnen maken van een controle afspraak. Hierbij worden nogmaals de belangrijkste aspecten uit de therapie samen met u doorgenomen; controle op houding- en bewegingspatroon, de mate van stabiliteit wat betreft de correctie elementen waarvoor u bent behandeld en natuurlijk de mogelijkheid om nog vragen te stellen aangaande de meegekregen oefeningen en/of instructies etc.

Bij volwassenen is er de mogelijkheid om een tweetal controle afspraken te maken na bijvoorbeeld een maand en na drie maanden, bij kinderen onder de 18 jaar is daarbij nog de mogelijkheid om na een half jaar en na een jaar terug te komen.

Indien u van deze mogelijkheid, een controle afspraak, gebruik wilt maken dan moet u zich wel realiseren dat de afspraak bindend is en is het niet meer mogelijk om deze afspraak op een later tijdstip te annuleren.  Natuurlijk is wel altijd de mogelijkheid om de betreffende afspraak op een ander tijdstip dan wel dag / week te verzetten.

Tevens is het niet mogelijk om afspraken tijdens de therapie periode schriftelijk dan wel per mail te annuleren. Er zal altijd naar gestreefd worden om de therapie via een eindgesprek af te ronden.

Indien er nog vragen zijn aangaande bovenstaande onderwerpen, dan kunt u mij daar altijd over benaderen.