Welkom op mijn praktijk website!

Ik ben Hans Roerade, praktijkhouder, en wil mij graag aan u voorstellen en tevens uitleg geven over mijn werkzaamheden binnen en buiten de praktijk. Cliënten/patiënten beter maken, klachten corrigeren en de oorzaak aanpakken om weer instaat te zijn weer actief deel te kunnen nemen in hun eigen leefomgeving en werkomstandigheden. Dit was voor mij de eerste drijfveer om begin jaren tachtig te starten met de opleiding Oefentherapie Mensendieck te Amsterdam. In 1986 afgestudeerd en direct gekozen voor het werk in een eerste lijn solopraktijk te Goor.

Om mij verder te kunnen professionaliseren binnen de praktijk, ben ik mij verder gaan ontwikkelen door middel van bij- en nascholingen en vervolgens verschillende specialisaties eigen te maken. Zo ben ik mij gaan verdiepen in het behandelen van sportblessures en sportmassage. Het werken met chronisch zieken (ziekte van Parkinson)en het uitbreiden van individuele behandelingen naar ook groepsbehandelingen te kunnen aanbieden. In 2009 mijn Bachelor of Health titel gehaald aan de Hogeschool van Amsterdam en in 2014 mij verder verdiept in de specialisatie Slaapoefentherapie voor volwassenen en kinderen. In 2016 de studie Psychosomatische oefentherapie afgerond en tevens mij steeds meer gaan verdiepen in SOLK; klachten die jaren kunnen voortduren en er niet direct een achterliggende oorzaak voor te vinden zijn (lichaam en geest niet in balans). De laatste jaren ben ik mij ook steeds meer gaan inzetten voor de ouderenzorg en heb tevens de mogelijkheid om ook behandelingen aan huis of in een instelling uit te voeren bij cliënten die niet in staat zijn om naar de praktijk toe te komen. Met als doel te begeleiden in het zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen (zelfredzaamheid). Sport en beweging staan hoog in mijn vaandel. Vandaar dat deze elementen ook in de praktijk goed terug te vinden zijn in o.a.de praktijkproducten Fit & Go! 55+, Groepstraining senioren gericht op het gezond en vitaal ouder worden en Sportmassage, met begeleiding op gebied van sportblessureherstel maar ook post-revalidatie behandeling na een operatie/ medische ingreep, om weer zo snel mogelijk de dagelijkse activiteiten, dan wel het sport en bewegen te kunnen oppakken. Sinds maart 2020 ben ik ook binnen mijn praktijk gaan verdiepen in het ziekteproces en de eventuele gevolgen nadat je besmet bent geraakt met het virus Covid 19. De Corona crisis heeft bij veel mensen onrust en onzekerheid gegeven dan wel na besmetting tot vervelende restverschijnselen gezorgd, waaronder energie verlies, fysieke en mentale klachten, oncontroleerbare klachten, die voor een lange tijd iemands leven in de war kan schoppen met vele beperkingen privé en zakelijk. Als psychosomatisch therapeut ben ik mij verder gaan verdiepen in de Long-Covid problematiek, om mijn cliënten een effectieve behandeling te kunnen aanbieden, zowel op het gebied van herstel fysieke conditie , als ook het mentale welzijn.                                                                                                           

Een onderdeel in mijn praktijk die in het afgelopen jaar steeds meer aandacht kreeg en waar ik mij de komende periode verder in wil gaan verdiepen.

Het is een prachtig vak waarbij ik nog jaren graag cliënten en patiënten wil helpen bij het begeleiden in het beter kunnen functioneren en het kunnen blijven optimaliseren van een goede gezondheid. Via een regionaal Netwerk opgezet binnen Hof van Twente, met verschillende disciplines (fysiotherapeuten, logopedist, ergotherapeut, diëtist, podotherapeut en osteopaat), kan ik met korte lijnen de zorg voor cliënten zo breed mogelijk aanbieden. Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging VvOCM. De kennis overdracht en overleg inzake andere disciplines wordt verder compleet gemaakt doordat ik deelnemer ben in diverse landelijke en regionale Netwerken, zoals ParkinsonNet, Psychosomatiek Twente, SOLKNet, Slaapoefentherapie en SlaapSlim.

Samen de zorg optimaliseren en de cliënt/patiënt meer kwaliteit en zelfredzaamheid bieden. U staat er niet alleen voor en vind ik het belangrijk zorg op maat te bieden.

Gezondheid is een cadeau dat u later uitpakt en daarom zal praktijk Oefentherapie Roerade zich altijd blijven inspannen voor kwalitatief hoogstaande zorg voor gezond bewegen, preventief dan wel curatief !

U bent van harte welkom.

Hans Roerade