Overeenkomst met de gemeente

Praktijk Oefentherapie Roerade heeft samen met de gemeente Hof van Twente een overeenkomst afgesloten voor schooljaar 2017- 2018. Een pilot project waarbij de lessen gesubsidieerd worden door de gemeente. Met ondertekening van de overeenkomst door wethouder dhr. P. van Zwanenburg kan het project van start gaan bij alle basisscholen binnen Hof van Twente. Het lesprogramma kent 4 lessen van 45 minuten waarbij de belangrijkste stappen van gezond houding- en bewegingsgedrag klassikaal (groep 5-6) zal worden doorgenomen. “Zit met Pit” leert zowel dekinderen als de ouders en leerkrachten alles over een goede houding in de klas en thuis en voldoende bewegen. Het lesprogramma is tevens een erkende interventie binnen het vignet “De Gezonde School”.  

 

Het lesprogramma “Zit met Pit” op de basisscholen

Net als de leerkrachten op de basisscholen, hecht ik veel waarde aan de gezondheid van de leerlingen en net als leerkrachten wil ik, als zorgverlener, de kinderen iets bijbrengen. Naast gezonde voeding en voldoende sport, is ook de manier van bewegen belangrijk. Het is mij opgevallen dat steeds vaker pubers op een laat tijdstip in hun groeispurt te kampen krijgen met klachten aan hun spieren en gewrichten door een (te) late signalering van ernstige houdingsproblematiek.

Houding- en bewegingstherapie bij kinderen

Kinderen en beeldschermpjes, het lijken soms wel twee magneten. Laptop, tablet en spelcomputers hebben een gigantische aantrekkingskracht, maar nodigen nou niet bepaald uit tot een actief leven. Het gebrek aan beweging is een maatschappelijk probleem geworden.

Om kinderen weer de goede weg te wijzen, is er een brede integrale aanpak nodig.

“Zit met Pit” leert zowel kinderen als ouders en leerkrachten alles over een goede houding en voldoende bewegen. 

Een compleet lesprogramma

Het lesprogramma “Zit met Pit” biedt een compleet lesprogramma aan, gericht op kinderen vanaf groep 5/6 van de basisschool. Er wordt in 4 lessen aandacht besteed aan de zithouding, zowel de ‘gewone’ zithouding, alsmede de schrijfhouding en computerhouding. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het belang van blijven bewegen, genoeg pauzeren en wat de oorzaak van pijnklachten kan zijn. Ook het gebruik van Laptop, tablet, smart Phone als ook het gebruik van Social Media worden in het geheel betrokken.

Het fictieve figuurtje Pietje Pit loodst de kinderen door het lesmateriaal en maakt allerlei herkenbare dingen mee. Hij geeft zowel het goede als slechte voorbeeld. Verder is er een interactieve digitale les beschikbaar, waarbij Pietje Pit de kinderen van alles leert over houding, spieren en het voorkomen van pijnklachten. Deze les eindigt natuurlijk met een spelletje.

Informatie

Om het gehele lesprogramma, het werkboek voor de kinderen, de huiswerk opdrachten en de begeleidende brief aan de ouders, met de basisscholen verder door te kunnen nemen en te kunnen toelichten wat de inhoud van de drie hoofdlessen zijn inclusief de herhalingsles en de digitale les, ga ik regelmatig de basisscholen binnen Hof van Twente langs om een afspraak te kunnen maken en het les materiaal, met bijbehorende informatie, te kunnen doornemen.

In 2016 heeft de praktijk het 30 jarig jubileum gevierd en als gebaar naar de verschillende basisscholen binnen Hof van Twente, bied praktijk Oefentherapie Roerade een gratis proefles aan ter kennismaking van het lesprogramma. Muisarm, App-duim, Game boy-rug en nu de tabletnek, laten we er samen wat aan gaan doen en niet wachten tot het verkeerd gaat en er zich klachten ontwikkelen bij de kinderen.

 

Interesse?

U kunt alvast het bijbehorende filmpje bekijken op de site www.zitmetpit.nl waar het een en ander wordt uitgelegd.

Wellicht is het mogelijk om dit lesprogramma mee te kunnen nemen in een nieuwe planning voor het komende schooljaar dan wel een thema kan zijn voor een algemene ouderavond of MR vergadering.